We zorgen dat jouw mogelijkheden duidelijk worden, waardoor jij goede keuzes kunt maken.

We werken volgens 4 stappen: ideëen, mogelijkheden en keuzes, ontwerpen en uitvoering

1 Ideevorming: Hiervoor hebben we gegevens nodig van de locatie, smaak, gebruikswensen etc van de klant. Door een persoonlijk gesprek worden veel wensen duidelijk. Het resultaat van de verzamelde gegevens wordt door ons vertaald in een aantal ideëen voor indeling en/of inrichting. Hieruit kan worden gekozen wat aanspreekt, een idee of een combinatie van ideeën.

2 Mogelijkheden en keuzes: Uit de ideeën maken we een gedetailleerder plan. Met het uitgekristalliseerde idee kunnen wij vervolgens een plattegrond intekenen, en/of de vertaling maken naar een kleur- en materialenplan.

3 Ontwerpplan, vastleggen voor uitvoering:  Vastleggen definitieve indeling, materialen, kleuren, maatvoering, omschrijving werkzaamheden.

4 Uitvoering: Met het inrichtingsplan kun je leveranciers en makers benaderen en het uitvoeringsproces in gang zetten. Ook hierbij kunnen we onze expertise inzetten en jou ontlasten door dit (deels) op ons te nemen.

De fases lopen in elkaar over en iedere client en elk plan is anders. Geen project is te groot of te klein! Neem contact op, dan kijken wat we met elkaar kunnen vormgeven.

Diensten.

Ontwerpstudio Rimpels

Wil je graag weten hoe we jou kunnen helpen? Neem gerust contact op met ons.